• Direct plaats   ·   Bel voor informatie 023 202 52 68

Zorg en wonen

Wonen in Huize Zocher

In Huize Zocher  worden zorg en wonen op uw persoonlijke behoeften afgestemd. Niet iedereen heeft immers dezelfde wensen en de behoefte aan zorg kan mettertijd veranderen. Ons professionele team biedt u alle zorg die noodzakelijk en wenselijk is. Het zorgteam is op ieder moment van de dag en nacht aanwezig en inzetbaar. Woon- en zorgvoorziening Huize Zocher biedt 24-uurszorg in de vorm van verzorging, verpleging en psychogeriatrische begeleiding. Samen met u en/of uw contactpersoon wordt de behoefte aan zorg en begeleiding geïnventariseerd en vastgelegd in een zorgplan.

Dit is de basis voor de manier waarop wij werken, al kan het zorgplan uiteraard ten alle tijde worden aangevuld of gewijzigd. Voor ons is goed contact met de naasten van de bewoner belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Zorg die altijd gericht is op de kwaliteit van leven van de bewoner.

Externe zorg

Wij werken samen met een huisartsenpraktijk Nassaulaan en Zorgbalans. U kunt ook uw eigen huisarts behouden mits die bereid is op huisbezoek te komen. Mocht u paramedische zorg nodig hebben dan kunnen wij dat voor u regelen. Wij hebben contacten met ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, en een diëtiste. U kunt uiteraard ook zelf een paramedicus inhuren. 

Zijn er grenzen aan de zorg?

Wie in Huize Zocher komt wonen en zorg nodig heeft, hoeft in principe niet meer weg. Er zijn echter twee situaties waarbij de zorg niet door Huize Zocher geleverd kan worden. Dat is het geval bij specialistische ziekenhuiszorg of bij psychisch afwijkend gedrag dat tot ernstige overlast of gevaar leidt voor de betrokken bewoner of medebewoners.