• Direct plaats   ·   Bel voor informatie 023 202 52 68

woon- en zorgvisie 

Onze woonvisie

Woon- en zorgvoorziening Huize Zocher wil haar bewoners een nieuw thuis bieden. Dit houdt in dat zij er met behoud van privacy in een huiselijke sfeer kunnen wonen en zorg naar wens krijgen. Huize Zocher wil voldoen aan de behoefte aan veiligheid en zorg, in een omgeving die warmte en gastvrijheid uitstraalt en een exclusief karakter heeft. De kleinschalige opzet draagt daar aan bij.

Onze zorgvisie

Onze zorgvisie gaat uit van wederzijds respect voor wensen, voorkeuren, achtergronden, normen en waarden. Door het aangaan van een (zorg)relatie met bewoners, komen we tot een optimale welzijns- en zorgsituatie. Bewoners hebben hun hele leven zelfstandig thuis geleefd. Als mensen ouder worden neemt de vraag naar zorg toe. Om verschillende redenenen kunnen ze niet meer thuis wonen. De overgang is erg groot als mensen hun huis moeten verlaten. 
Wij willen graag van betekenis zijn
– Tessa Beentjes
Aan onze filosofie wordt gestalte gegeven door in alle onderdelen van het bedrijf zoveel mogelijk te streven naar een huiselijke situatie zodat ze zich thuis voelen. Wij bieden met het “huis” een veilige woonomgeving waarbij huiselijkheid, geborgenheid en veiligheid voorop staan. Dit is bereikt door een huiselijk ontwerp en het interieur warm aan te kleden. Daarnaast is het onze uitdaging de bewoners te stimuleren om de regie over het eigen leven zo lang mogelijk te bewaren. . Niet de ziekte of de zorgbehoefte staat in onze zorgverlening centraal maar de mens met zijn eigen unieke levensverhaal. Wij sluiten met onze zorg en dienstverlening aan op het leven dat de bewoner gewend is om te leven. Wij passen ons aan de wensen van iedere individuele bewoner aan. Hiermee dragen wij bij aan een comfortabel leven van onze bewoners waarbij ze zo min mogelijk gehinderd worden door hun ziekte of beperking.