• Direct plaats   ·   Bel voor informatie 023 202 52 68

Zorg en wonen

In Huize Zocher  wordt zorg op uw persoonlijke behoeften afgestemd. Niet iedereen heeft immers dezelfde wensen. Ook kan de behoefte aan zorg mettertijd veranderen. Ons professionele team biedt u alle zorg die noodzakelijk en wenselijk is. Zorg is op elk moment van de dag en de nacht aanwezig en inzetbaar. In Huize Zocher bieden wij 24-uurszorg in de vorm van verzorging, verpleging en psychogeriatrische begeleiding. Samen met u en/of uw contactpersoon wordt de behoefte aan zorg en begeleiding geïnventariseerd en in een zorgplan vastgelegd. Dat is de basis van waaruit wij werken; het zorgplan kan uiteraard steeds worden aangevuld/gewijzigd. Voor ons is een goed contact met de naasten van de bewoner belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Zorg die gericht is op de kwaliteit van leven van de bewoners.

Externe zorg

Wij werken samen met een huisartsenpraktijk Nassaulaan en Zorgbalans. U kunt ook uw eigen huisarts behouden mits die bereid is op huisbezoek te komen. Mocht u paramedische zorg nodig hebben dan kunnen wij dat voor u regelen. Wij hebben contacten met ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, en een diëtiste. U kunt uiteraard ook zelf een paramedicus inhuren. 

Zijn er grenzen aan de zorg?

Wie in Huize Zocher komt wonen hoeft hier in principe niet meer weg. Er zijn echter twee situaties waarbij de zorg niet door ons geleverd kan worden. Dat is het geval bij specialistische ziekenhuiszorg of bij psychisch afwijkend gedrag dat tot ernstige overlast of gevaar leidt voor de betrokken bewoner of medebewoners.