Een bewoner kan zijn/ haar ontevredenheid bespreken met:

  1. de medewerker over wie hij/ zij niet tevreden is;
  2. de directie van Huize Zocher
  3. de klachtenfunctionaris

Hier kunt u de laatste versie van ons klachtenreglement downloaden.

Klachtenreglement Huize Zocher 2019/2